?

Log in

Українська історія

маловідомі сторінки

Social capital

  • less than 10

Rating position

Name:
Маловідомі сторінки історії України
Location:
Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members , Moderated
Ця спільнота присвячена маловідомим сторінкам історіЇ УкраЇни


НЕ РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ:

1) Розміщувати довгі записи або записи, перенасичені картинками, без LJ-cut`а. Дратує.
2) Писати одномaнітні безглузді записи або ті, що не мають стосунку до тематики спільноти. Можемо й покарати забороною на створення тем.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1) Публікувати записи та коментарі, що суперечать законодавству УкраЇни, посягають на її територіальну цілісність, про неповноцінність української мови/культури; такі, що розпалюють ксенофобію; містять образливі висловлюваня на адресу представників будь-якої національності/професії/статі/віку/релігії/сексуальної орієнтації. Можна й бан отримати.
2) Обговорення правил модерування та дій доглядачів у записах та коментарях. Покарання - видалення запису або коментаря.
3) Писати пости, що не можна коментувати. Це правило не розповсюджується на спецальні модераторські записи.
4) Будь-кому, окрім доглядачів, видаляти, приховувати та заморожувати коментарі.
5) Розкривати в комментарях IP-адреси члена спільноти.
6) Використовувати цю спільноту для рекламних цілей політичних організацій. Пости, які нав'язливо привертають увагу до якоїсь політичної організації і/або покликані формувати чи підтримувати інтерес до неї, видаляються, а користувач отримує бан.
7) Імітувати в ході дискусії тупість і нерозуміння, приписуючи опонентові у відповідь на його цілком виразне твердження щось, чого опонент не cтверджував, закопуючи тим самим тему дискусії в словесному смітті. За подібні дії невідворотно послідує покарання баном.
8) Робочими мовами спільноти є будь-яка слов'янська мова. Подання інформаціЇ будь-якою іншою мовою в обов'язковому порядку повинно бути продубльоване перекладом на одну з слов'янських мов.
Якщо Ви вважаєте, що пост чи коментар у цій спільноті не відповідає її правилам, повідомте, будь-ласка, когось з модераторів приватним повідомленням. Ваше звернення обов'язково буде розглянуте по суті.

Если Вы считаете, что пост или комментарий в этом сообществе не соответствует его правилам, сообщите, пожалуйста, кому-то из модераторов частным сообщением. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено по сути.
Данное сообщество посвящено малоизвестным страницам истории Украины.


НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1) Помещать длинные записи или записи, перенасыщенные картинками без LJ-cut`а. Раздражает.
2) Писать однообразные бессмысленные или не имеющие отношения к тематике сообщества записи. Можем и наказать запретом создавать темы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) Писать посты и комментарии, противоречащие законодательству Украины, посягающие на ее территориальную целостность, о неполноценности украинской языка/культуры; разжигающие ксенофобию; оскорбительно высказываться в адрес представителей какой-либо национальности/профессии/пола/возраста/религии/сексуальной ориентации. Можно и бан получить.
2) Обсуждать правила модерирования и практику их применения модераторами в постах и комментариях сообщества. Наказание: удаление записи/комментария.
3) Писать записи, которые невозможно прокомментировать. Это правило не касается специальных модераторских записей.
4) Кому-либо, кроме смотрителей, удалять, скрывать и замораживать комментарии.
5) Раскрывать в комментариях IP-адреса членов сообщества.
6) Использовать это сообщество для рекламных целей политических организаций. Посты, навязчиво привлекающие внимание к какой-либо политической организации и/или призванные формировать или поддерживать интерес к ней, удаляются, а пользователь получает бан.
7) Имитировать в ходе дискуссии тупость и непонимание, приписывая оппоненту в ответ на его вполне внятное утверждение нечто, чего оппонент не утверждал, и закапывая тем самым тему дискуссии в словесном мусоре. За подобные действия неотвратимо последует наказание баном.
8) Рабочими языками сообщества являются любые славянские языки. Подача информации на любом другом языке в обязательном порядке должно сопровождаться переводом на любой славянский язык.
history, ukraine, Іван Франко, Австро-Венгрия, Австро-Угорщина, Армія Крайова, Батурин, Богдан Хмельницький, Велика Вітчизняна війна, Великая Отечественная война, Велике Князівство Литовське, Великое Княжество Литовское, Визвольні Змагання, Володимир Великий, Вторая мировая война, Гетьманщина, Глухів, Данило Галицький, Дніпро, Донецьк, Друга Світова Війна, ЗУНР, Запорізька Січ, КП(б)У, Карпатська Україна, Киев, Київ, Крим, Крым, Леся Українка, Литовсько-Руська держава, Львів, Махно, Микола Щорс, Михайло Грушевський, ОУН, Павло Скоропадський, Первая мировая война, Перша світова війна, Петро Конашевич Сагайдачний, Речь Посполитая, Розстріляне Відродження, Російська імперія, Русь, Руська Правда, Рюриковичі, Річ Посполита, Симон Петлюра, Тарас Шевченко, УНДО, УНР, УПА, УРСР, УСС, Украина, Україна, Українська Держава, Харків, Червона Армія, Червоне козацтво, Черноморский флот, Чигирин, Чорноморський флот, Ярослав Мудрий, белые хорваты, битви в українській історії, бойки, білі хорвати, гуцули, гісторыя, декабристи, древляне, діаспора, еміграція, история, книги, княгиня Ольга, козаки, козацтво, колективізація, кривичи, кривляни, лемки, літописи, маловідомі сторінки історії України, национальные меньшинства, націонал-комунізм, націонал-комуністи, національні меншини, націоналістичне підпілля, опозиція, оппозиция, перебудова, перестройка, поляне, поляни, репрессии, репресії, реєстрове козацтво, самвидав, самиздат, соборність, сіверяни, татари, терор, тероризм, террор, терроризм, тиверцы, тоталитаризм, тоталітаризм, тіверці, украинизация, українізація, эмиграция, імперія, індустріалізація, історія

Social capital

  • less than 10

Rating position

Statistics